Dobrý deň, teší nás Váš záujem o náš kurz. Na stránke uvádzame podrobnejšie informácie o vzdelávaní a prihlášku, ktorú Vás poprosíme vyplniť a zaslať nám poštou na adresu:

doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.
FMFI UK Bratislava
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava

Samotné vzdelávanie začne koncom októbra.

Prajeme pekný deň!

Viera Uherčíková a Peter Vankúš

Informácie o vzdelávaní

Prihláška