Materiály k predmetu:
Seminár k diplomovej práci z matematiky

1. Sylaby a hodnotenie, úvod (prezentácia)

2a. Kvíz

2b. Predpis o základných náležitostiach záverečných prác

2c. Požiadavky na spracovanie (prezentácia)

3a. Tvorba práce (prezentácia)

3b. Úlohy šablóna

3c. Šablóna: verzia na upravovanie

4. Citovanie

5. Štatistické metódy