Didaktické hry vo vyučovaní matematiky

Čo je to didaktická hra

Materiály na stiahnutie

O autorovi

Na tejto stránke sa venujeme vyučovacej metóde, ktorá má veľký potenciál vytvoriť na  hodine prostredie, v ktorom žiaci aktívnou prácou rozvíjaju v pre nich príjemnej atmosfére svoje vedomosti z matematiky. Touto metódou sú didaktické hry.