Projekt MŠVVaŠ SR KEGA č. 037UK-4/2024Inovačné technológie učenia v príprave budúcich učiteľov matematiky

PortalVS

Články a knižné publikácie

Vzdelávacie aktivity

Kontakt

 

Projekt sa zameriava na integráciu inovatívnych vzdelávacích technológií vrátane umelej inteligencie (AI), gamifikácie
a online vzdelávacích únikových miestností do prípravy budúcich učiteľov matematiky.
Cieľom projektu je zistiť, ako môžu tieto špičkové technológie zlepšiť vzdelávacie skúsenosti a výsledky budúcich učiteľov matematiky v rámci ich vysokoškolského štúdia,
s konečným cieľom zlepšiť ich pripravenosť efektívne vyučovať matematiku v prostredí základných a stredných škôl.

Táto stránka slúži na prezentáciu a propagáciu výsledkov dosiahnutých v rámci riešenia projektu.