Projekt MŠVVaŠ SR KEGA č. 091UK-4/2012Rozvoj matematickej kultúry riešením úloh bežnej praxe

Opis projektu

PortalVS

Vysokoškolská učebnica
Didaktické hry v matematike

Vysokoškolská učebnica
Základy metodológie výskumu v teórii vyučovania matematiky

Učebný text Reštaurácia

Učebný text Afrika

Učebný text a hodinová dotácia

Metodika pre využitie učebných textov na učiteľskej forme VŠ štúdia

Články


Kontakt