Materiály k predmetu:
Matematika (PriF/N-bUXX-001/22)

Sylaby a hodnotenie

1. hodina: Sústavy lineárnych rovníc, matice, hodnosť matice, Gaussova eliminačná metóda

DÚ 1

2. hodina: Determinanty, Cramerovo pravidlo

DÚ 2

3. hodina: Komplexné čísla

DÚ 3

4. hodina: Postupnosti, rady, limita postupnosti

DÚ 4

5. hodina: Funkcie, limita funkcie

DÚ 5

6. hodina: Derivácia funkcie

DÚ 6

7. hodina: Derivácia zloženej funkcie, derivácie vyššieho rádu

DÚ 7

8. hodina: Integrál, aplikácie integrálu

DÚ 8

9. hodina: Derivácia funkcie viacerých premenných a jej aplikácie

DÚ 9