Valid XHTML 1.0 Transitional

Didaktické hry vo vyučovaní matematiky

Vedené projekty:

Kega037UK_4_2024 Kega007UK_4_2020 Kega074UK_4_2014 Kega091UK_4_2012 Grant UK č. UK/390/2008

Výučba:

Matematika N-bUXX-01 Problémy matematiky ZŠ Seminár k diplomovej práci Učiteľské sústredenie Úlohy cvičenia Matematická analýza (2) 1MAT, MMN
O autorovi